Biuro rachunkowe

PROLEX LTL sp. z o.o.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów nasze biuro oferuje usługi w zakresie pełnego prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych oraz usług kadrowo-płacowych.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji przychodów

Obsługa kadrowo-płacowa

O nas

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów nasze biuro oferuje usługi w zakresie pełnego prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych oraz usług kadrowo-płacowych.
Jesteśmy świadomi, jak ważne jest doświadczenie w branży, możemy więc się poszczycić wykwalifikowaną kadrą pracowniczą a nieustanne podnoszenie naszych kwalifikacji pozwala naszym Klientom czuć się pewnie i bezpiecznie. Wieloletnia praktyka gwarantuje także najwyższą jakość świadczonych usług.
Naszym celem jest jak najmniejsze absorbowanie naszych Klientów sprawami podatkowymi związanymi z prowadzonymi przez nich działalnościami. Dzięki otrzymanemu, na życzenie naszych klientów, pełnomocnictwu ciężar kontaktów z Urzędem Skarbowym czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych pozostaje po naszej stronie, zwalniając Klientów z obowiązków kontaktów z tymi urzędami. Nasi Klienci mogą zapomnieć o terminach, skupić się tylko na swojej działalności wiedząc, że wszelkie niezbędne formalności załatwimy za nich.

Oferta

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji wyposażenia;
• sporządzanie rozliczeń rocznych.
Prowadzenie ewidencji przychodów:

• miesięczne naliczanie podatku (PPE);
• bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
• sporządzanie rozliczeń rocznych;
Obsługa kadrowo – płacowa:

• naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie list płac zgodnie z obowiązującymi przepisami;
• sporządzanie oraz przekazywanie drogą elektroniczną rozliczeń i deklaracji do US i ZUS;
• prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników;
• wystawianie świadectw pracy;
• wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach;
• sporządzanie raportów i analiz dotyczących wynagrodzeń;
• sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych.

Pomożemy także m.in. w:

•   kontakcie z urzędem skarbowym i ZUS;
•   odbieraniu dokumentów;
•   pomocy w utworzeniu nowego podmiotu lub w zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej;
opracowaniu całości bądź części dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (wymaganej Ustawą o rachunkowości) w szczególności dotyczących m.in.: metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego i/lub zakładowego planu kont;
•   obsłudze kontroli podatkowych wraz ze sporządzaniem i przesyłaniem pism w sprawach karno skarbowych;
•   obsłudze audytorów przy badaniu sporządzonego sprawozdania finansowego;
•   raportach/sprawozdaniach finansowych dla celów zarządczych wg ustalonych kryteriów;
•   sporządzaniu sprawozdań statystycznych do GUS;
•   tworzeniu - na podstawie wskazanych przez Klienta kryteriów - budżetów i planów finansowych (w tym analiza przewidywanych obciążeń podatkowych) oraz analizowanie odchyleń między wartościami planowanymi, a faktycznie wykonanymi;
•   przygotowywaniu faktur, wezwań do zapłaty, sporządzaniu przelewów;
•   kontroli stanu należności i zobowiązań;
•   wysyłce potwierdzeń sald i innej korespondencji;
•   opracowywaniu różnego rodzaju regulaminów wewnętrznych;
•   opracowaniu instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej, instrukcji gospodarki kasowej itp.
 

Formularz kontaktowy


Jeżeli rachunkowość, księgowość, płace lub współpraca z urzędami jest dla Ciebie problemem - skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.


PROLEX LTL sp. z o.o.

Oferujemy usługi w zakresie pełnego prowadzenia księgowości podmiotów gospodarczych oraz usług kadrowo-płacowych.

Adres biura

PROLEX LTL sp. z o.o.
ul. Legionowa 28 lok. 620
15-281 Białystok

Dane kontaktowe

tel. kom. 607 036 100
e-mail: biuro@prolexltl.pl